Darius Kuolys

Darius Kuolys

Darius Kuolys gimė 1962 m. birželio 17 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete. Po studijų liko dirbti Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedroje – laborantu, asistentu, dėstytoju, tęsė mokslus tuometinėje aspirantūroje. Kartu su buvusiais kurso draugais Virginijumi Gasiliūnu, Liudviku Jakimavičiumi, Vytautu V. Landsbergiu, Gediminu Mikelaičiu ir Valdu Papieviu 1988 m. pradėjo leisti „Sietyną“ - laisvą kultūros žurnalą. 1990-1992 m. dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministru, 1993-1998 m. - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoju, kartu dėstė Vilniaus universitete. Būdamas Atviros Lietuvos fondo valdybos nariu vadov ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas