Žygimantas Pavilionis

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Žygimantas Pavilionis

PAREIGOS
1990-1999
Europos Judėjimo Lietuvoje bei Lietuvos Atlanto sutarties asociacijos Lietuvoje kūrėjas.

1992-2009
Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, Tarybos ir Valdybos narys, Lietuvos Jaunųjų krikščionių demokratų Vilniaus pirmininkas.

1993-1999
Užsienio Reikalų Ministerijos (URM) trečiasis sekretorius, Politikos direktoriaus referentas, Europos korespondentas.

1999-2002
Lietuvos Respublikos (LR) nuolatinės misijos prie Europos Sąjungos (ES) ministras patarėjas, Asociacijos sutarties bei LR derybų su ES ko-sekretorius.

2002-2006
URM EID/ES direktorius, LR Vyr. derybininko dėl narystės ES pavaduotojas, Politikos direktorius.

2006-2009
URM Sekretorius.

2009-2010
Demokratijų bendrijos koordinatorius.

2010-2015
LR ambasadori ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Didėjanti atskirtis – viena svarbiausių problemų, neleidžianti Lietuvos piliečiams atskleisti visų savo galimybių, tačiau be socialinės paramos, paslaugų, ši problema turi būti sprendžiama kompleksiškai – taip pat ir mokestiniais pakeitimais, švietimo reforma.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimas būtinas nebent tose srityse, kur pati ekonomika problemų išspręsti negali (pvz. socialinė ar regioninė atskirtis, naujų rinkų ar nišų ekonomikai paieška, užsienio ir saugumo politika, kuri turi sukurti saugią tarptautinę aplinką verslui).
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Įmonės turi teisę atleisti darbuotojus, tačiau tai turi būti daroma dėl objektyvių priežasčių ir tik susidarius neišvengiamoms aplinkybėms, teisingais pagrindais, tačiau pačios įmonės turi maksimaliai stengtis darbuotojus perkvalifikuoti ir išlaikyti juos esant sunkmečiui, nes žmonės yra didžiausias Lietuvos turtas, kuris iki šiol nėra pakankamai įvertinamas ir į jį nėra pakankamai investuojama.