Vladas Turčinavičius

Centro partija – tautininkai
       Atgal
Vladas Turčinavičius

Turiu aukštąjį inžinerinį išsilavinimą bei filosofijos kursas VU. 1968-1992 darbas Lietuvos radijo ir televizijos komitete – kino gamybos vadovas. 1992-2002 m. Kino centras „Skalvija“ – direktorius. 2002 ir dabar V. Krėvės-Mickevičiauis memorialinio muziejaus Vilniuje vadovas. Esu tremtinys, Soviętų sąjungai neprisiekiau, jų armijoje netarnavau, Komunistų partijai nepriklausiau. 1988 m. Aktyviai dalyvavau Sąjūdžio Tarybos kūrime LRTV komitete ir buvau išrinktas jos nariu. Būdamas Sąjūdžio kandidatas dalyvavau rinkimuose į Vilniaus m. savivaldos tarybą, jos nariu buvau ir kultūros komisijos pirmininku iki 1995 m. 1991 m. sausio 13 naktį su bendradarbiais gyniau radijo namus. Pavyko sulaikyti desantininkus nuo radijo užgrobimo apie dvi val. Po TV pastato ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pirmiausiai reikia atskirti samdomuosius gyventojus nuo verslininkų ir samdomiesiemsatlyginimus padidinti. Mokesčius padidinti kapitalui bei oligarchams, bankams.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Tauta sukūrė ir atkūrė valstybę, tai išrinktoji valdžia privalo rūpintis visais gyventojų sluoksniais.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus