Vidas Pocius

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Vidas Pocius

Gimė 1962 metais Kaune.

1981 metais A. Kvedaro miškų technikume įgijos miškų techniko kvalifikaciją.

2012 metais A. Stulginskio universitete įgijo taikomosios ekologijos specialybę.

Aktyvus dalyvis visuomeninėje veikloje – Amalių bendruomenės centre, Nacionalinėje atliekų tvarkytojų konfederacijoje, Demontuotojų asociacijoje. Užsiima pilietinės visuomenės formavimu, patriotiškumo ugdymu, aplinkosauginiu švietimu, kultūros, tradicinių vertybių puoselėjimu ir skatinimu – pagrindinės veiklos kryptys kuriose sukaupė patirtį ir žinias. Apdovanotas Kauno m. mero, LR Aplinkos ministrų, LRS Aplinkos apsaugos komiteto padėkomis, atminimo dovanomis.
VDU ŽŪA (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) studijuoja magistratūroje.

Mėgst ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Socialinės darbuotojų garantijos turi būti susijusios su jų kuriama pridėtine verte įmonėje, sumine verte kuriant BP. Teisės aktai ribojantys darbdavio sprendimų laisvę riboja įmonių konkurencingum ą, kenkia darbdavio autoritetui.