Vida Navickienė

Laisvės partija
       Atgal
Vida Navickienė

Gimiau Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje.
Ten baigiau vidurinę ir dailės mokyklas.
Atvykusi į Vilnių, daug metų dirbau dailininke ir režisieriaus asistente animacinių filmų studijoje.
Baigiau Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetą, įgijau vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro laipsnį.
Dirbau apskaitos ir finansų sferoje, vėliau administravimo srityje.
Be gimtosios kalbos, laisvai bendrauju rusų kalba ir vidutiniškai – anglų, nes baigiau vidurinę mokyklą su sustiprinta anglų kalba, bet praktikos trūksta.
Kardinaliai pakeitus savo profesinę veiklą – iš meno pasaulio perėjus į skaičių ir tikslumo pasaulį, aš supratau, kad per savo gyvenimą žmogus gali įvaldyti žinias ne būtinai tik vienoje srityje, bet atrasti savo vietą ir vis ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus