Valentinas Padriezas

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Valentinas Padriezas

Gimė 1956 m. Magadano srityje (Rusija).

1979 baigė Vilniaus universitetą, įgijo geografo specialybę.

Nuo 1979 metų dėsto geografiją Garliavos Jonučių progimnazijoje.

Geografijos vadovėlio „Žemė” 10 kl. bendraautorius. Kauno raj. geografijos mokytojų asociacijos pirmininkas, metodinės grupės narys, LGMA (Lietuvos geografijos mokytojų asociacija) tarybos narys.

Pomėgiai – turizmas, ekologija, skaitymas.

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus