Valdemaras Misevičius

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Valdemaras Misevičius

Gimė 1964 metais Pasvalyje.

2006 metais baigė socialinio darbo studijas Vilniaus Pedagoginiame universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija).

Nuo 2007 metų iki 2016 metų ėjo direktoriaus pareigas Panevėžio miesto socialinių paslaugų centre.

Nuo 2003 metų iki dabar yra Socialinių iniciatyvų centro „Atvirasis ratas“ vadovas.

Vedęs, turi sūnų ir dukrą.

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus