Valdas Rakutis

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Valdas Rakutis

Gimimo data 1969-06-17

Darbo patirtis
Data 2014-11-17
Istorinio ir memorialinio nekilnojamo turto paveldo apsaugos
specialistas
Dalyvavimas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos posėdžiuose, kurių metu nustatomos
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių
vertingosios savybės, nekilnojamųjų kultūros vertybių
reikšmingumas, apibrėžiant kultūros paveldo objektų
teritorijų ir vietovių ribas, priimami sprendimai dėl kultūros
vertybės teisinės apsaugos suteikimo ar panaikinimo.
Darbovietės pavadinimas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Data 2013-10-07
Direktorius
Karo paveldo tvarkymo ir mokslinių tyrimų
organizavimas; Projektinė vei ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus