Vaidas Šukys

Laisvės partija
       Atgal
Vaidas Šukys

Aš noriu tapti išeivijai įkvėpimo pavyzdžiu. Palikau Jungtines Amerikos valstijas, o grįžęs nusprendžiau dirbti Lietuvos labui. Aš atsivežiau pasaulinę patirtį ir noriu daryti įtaką bei skatinti kitus daryti tą patį. Man Klaipėda labiausiai prie širdies, nes seneliai iš Neringos krašto bei mano gyvenimo patirtis sieja mane su uostamiesčiais.

Jau 2000-ais metais būdamas Lietuvos žemės ūkio universiteto Studentų atstovybės Prezidentu organizuodavau protestus prieš aukštojo mokslo nuskurdinimą Lietuvoje bei stebėjau šalies biudžeto mokslui svarstymus Seime.

2005 metais įgijau San Francisko Universiteto Tarptautinio Verslo bakalauro studijų laipsnį ir įsidarbinau jūrų pramonės logistikos srityje. Po intensyvaus darbo tapau skyriaus vadovu. Tuo pa ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Tikrai labai dideles pajamas gaunantiems gyventojams.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus