Tomas Tomilinas

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
       Atgal
Tomas Tomilinas

T. Tomilinas – suaugusiųjų švietimo ir pilietinės visuomenės veikėjas, politologas, aplinkosaugos, nelygybės ir skurdo mažinimo aktyvistas. 2016 m. išrinktas į Seimą, buvo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas. Nuo 2020 m. Seimo narys.

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Politikas          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę