Tomas Didonis

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Tomas Didonis

Gimė 1982 metais Kaune.

2004 metais Kauno technologijų universitete įgijo eksporto inžinieriaus specialybę.

2009 metais Kauno technologijų universitete apsigynė tarptautinės ekonomikos ir prekybos magistro laipsnį.

2013 metais Kauno technologijų universitete apsigynė telekomunikacijų ir inžinerijos magistrą.

Nuo 2004 metų iki 2006 metų bendrovėje „Fortakas“ užėmė IT skyriaus vadovo pareigas.
Nuo 2006 metų iki 2012 metų ėjo techninio skyriaus vadovo pareigas įmonėje „Mikrovisatos TV“
Nuo 2012 metų iki 2018 metų įmonėje „Cgates“ ėjo tinklo plėtros vadovo pareigas.
Nuo 2018 metų bendrovėje „Dainavos elektra“ užima technikos vadovo pareigas.
2019 metais vykdė komercijos direktoriaus pareigas įmonėje „Inregnum“.
Nuo 2 ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus