Stasys Buškevičius

Nacionalinis susivienijimas
       Atgal
Stasys Buškevičius

Stasys Buškevičius gimė 1980 m. kovo 20 d. Kaune. 1998 m. baigė Jono Jablonskio gimnaziją. 2002 m. baigė Vytauto Didžiojo Universitetą, įgijo viešojo administravimo bakalauro laipsnį. 2014 m. baigė magistrantūros studijas Kauno technologijos universitete. Nuo 2003 m. iki 2015 m. ėjo Kauno miesto tarybos nario pareigas. Dirba viešųjų ryšių srityje. Partijos „Jaunoji Lietuva" valdybos narys. Laisvalaikiu mėgsta skaityti, sportuoti, keliauti. Domisi filosofija, istorija, geopolitika.

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus