Smiltė Doveikienė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Smiltė Doveikienė

Gimė 1969 m. birželio 2 d. Vilniuje.
Baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą. 1990 m. Vilniaus technologijų technikume įgijo kalnų techniko žvalgytojo specialybę. 1994 m. įgijo sekretorės-referentės pažymėjimą.
Šiuo metu dirba maitinimo paslaugų įmonėje.
Nuo 2011 m. yra Lietuvos žaliųjų partijos narė, aktyviai dalyvauja partijos veikloje – yra Tarybos, Pilietinių iniciatyvų komiteto ir Gyvūnų gerovės grupės narė. Padeda organizacijoms, besirūpinančioms benamiais gyvūnais, savo gyvenamajame rajone pati jais rūpinasi: maitina, sterilizuoja, dovanoja.
Nuo 2009 m. yra sveikos gyvensenos klubo „Optimalistas” narė, propaguoja sveiką gyvenimo būdą – be alkoholio, nikotino ir narkotikų. Domisi gydymu vaistažolėmis. Nuo 2015 m. yra neatlygintin ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus