Skirmantas Tumelis

Laisvės partija
       Atgal
Skirmantas Tumelis

Gimiau Alytuje 1979 metais. Studijavau Kaune (KTU), o dabar dirbu ir gyvenu Vilniuje.

Aktyviau politikoje esu nuo 2011 metų. Iki 2011 metų buvau beveik visiškai apolitiškas, o balsuodavau – kaip ir tėvai už Landsbergį. O už Landsbergį, nes šeima tokia – tėvas tremtinys (gimė Barnaule kažkur), o mama staliaus, dainavusio pašiepiančias dainas apie sovietinę santvarką, dukra.

Savo gyvenime turiu keletą įsimintinų momentų, kurie žymi didesnius pokyčius mano pasaulėžiūroje ir gyvenime. Vienas jų – mano kelionė autostopu iki Jungtinės Karalystės ir atgal (1999). Važiavau užsidirbti svarų. Pabuvau svetimoje aplinkoje vienas apie mėnesį - daug dalykų teko su savimi išsiaiškinti.

Kitas momentas buvo mano sprendimas imtis aktyvesnės politikos ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Mokestinė sistema Lietuvoje ir taip jau proporcinė - daugiau pajamų gaunantys moka didesnio dydžio mokesčius. Progresyvumo įvedinėti daugiau pajamų gaunantiems nereikia ir pavojinga - kapitalas tiesiog pasitrauks iš Lietuvos. Tačiau progresyvumo labai trūksta mažiau pajamų gaunantiems - jiems mokesčiai turi progresyviai mažėt.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Planinė ekonomika neveikia. Per daug interesų, per daug potencialiai idiotiškų ir itin kenksmingų sprendimų. Planinė ekonomika dabar yra Š. Korėjoje, kur žmonės badauja. Valstybė turi prižiūrėti, kad būtų vienodo starto galimybės, kad nesiformuotų oligopolijos ir monopolijos.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Kvailų verslininkų, kaip ir kvailų darbuotojų pasitaiko. Todėl svarbu sukurti tokią sistemą, kuri leistų augti protingiems ir atsakingiems verslams, kuri leistų augti ir progresuoti darbuotojams.