Silva Lengvinienė

Laisvės partija
       Atgal
Silva Lengvinienė

Gimė 1960 07 15, Kėdainiuose, dr. (socialiniai m., edukologija), VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė.

Vyras Giedrius (g.1961). Sūnus Taurius (g.1984).

Išsilavinimas.

1978–1983 studijavo VPI (ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos spec.);

1993–1997 – VPU (etikos mokytojo spec.);

1998–2000 – VDU, įgijo andragogikos magistro laipsnį;

2012–2016 – VDU edukologiją, suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Darbinė veikla.

1991–2000 – Elektrėnų prad. m-klos direktorė.

2000–2007 – Elektrėnų sav. administracijos Švietimo sk. vedėja.

Nuo 2007 – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė.

Veiklos sritis – švietimo vadyba. Įgijo II vadybos kvalifikacinę kat. Apgynė dr. disertaciją „Vyresnio amž ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus