Sakalas Gorodeckis

Centro partija – tautininkai
       Atgal
Sakalas Gorodeckis

Esu Sakalas Gorodeckis, lietuvis iš Užupio, Vilniaus Senamiesčio gyventojas. Užaugau Vilniaus krašte, Grigiškėse, inteligentų ir antisovietinių disidentų šeimoje. Kas yra KGB, žinome iš savo asmeninės patirties. Buvau gabus moksleivis, todėl po mokyklos baigimo man pavyko įstoti į Maskvos universitetą ir baigti jo studijas, nes vakarai tuo metu buvo už geležinės uždangos. Laukiama Sąjūdžio atgimimo banga mūsų šeimoje palietė visus narius, pačiam teko ją kelti Maskvoje – tarp lietuvių tremtinių ir jaunimo. Prisidėjau kuriant lietuviškas mokyklas, dirbau kartu su Sąjūdžio deputatais, buvau ne tik šių stebuklingų įvykių liudininkas, bet ir aktyviai juose dalyvavau. Likau visam gyvenimui idealistu, kuriam Lietuvos valstybės egzistencijos ir tautos ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Progresiniai mokesčiai visame pasaulyje veikia, ten kurie siekiama socialinės gerovės.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Eilėje Lietuvos rinkų įsigalėjo oligopolijos ar monopolijos, sukeliant vartotojų kaštus (bankinis sektorius. didžioji mažmena ir t.t.)
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Darbo teisės aplinka šalyje turi skatinti įmones į personalo vadybos įrankių diegimą, keliant viso verslo konkurencingumą, tada nereikės samdos klaidų kaišyti DK straipsnių liberalizavimų darbuotojų sąskaita.