Robertas Ramanauskas

Nacionalinis susivienijimas
       Atgal
Robertas Ramanauskas

Gimiau 1962 m. gegužės 16 d. Vilniuje. 1980 m. Baigiau Vilniaus 27-tąją vidurinę mokyklą (dabar J. Basanavičiaus gimnazija) ir įstojau į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos fakultetą. 1983-1985 m. buvau pašauktas į sovietinę kariuomenę. 1988 m. po karo tarnybos baigiau institutą ir įgijau istorijos, visuomenės mokslo ir teisės mokytojo kvalifikaciją. Visą gyvenimą dirbau pedagoginį darbą. Šiuo metu dirbu Vilniaus Užupio gimnazijoje istorijos mokytoju. Vedęs. Žmona Vida Ramanauskienė – pradinių klasių mokytoja. Sūnus Justas Ramanauskas – kino režisierius.

Visuomeninė ir profesinė veikla. Esu Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininko pavaduotojas ir turiu mokytojo metodininko kvalifikaciją. Istorijos vadovėlių ir ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Politikas          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę