Rasa Juknevičienė

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Rasa Juknevičienė

Gimiau 1958 m. sausio 26 d. Panevėžio rajono Tiltagalių kaime.
Mokiausi Panevėžio 2-ojoje, 4-ojoje vidurinėse mokyklose, 1976 m. baigiau Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą.
1977–1983 m. studijavau Kauno medicinos institute, įgijau gydytojo specialybę.
1993 m. valstybės valdymo ir politikos klausimais stažavausi Prancūzijoje, 1995 m. – Norvegijoje, Vokietijoje, 1996 m. – Jungtinėje Karalystėje, 1998 m. – JAV.
1990–1992 m. – Kovo 11-osios Akto signatarė, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komisijos narė, Savivaldybių reikalų komisijos narė.
1992–1996 m. – Seimo opozicijos atstovė spaudai, Tėvynės sąjungos-konservatorių frakcijos referentė.
1996 m. – Atlanto sutarties ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Politikas          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę Tuomet, kai Ukraina įstos į ES.