Paulius Saudargas

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Paulius Saudargas

2001 m. baigiau Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijau fizikos bakalauro laipsnį ir fizikos mokytojo kvalifikaciją. 2003 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įgijau biofizikos magistro laipsnį, o 2007 m. tame pačiame institute baigiau doktorantūros studijas ir apsigyniau daktaro disertaciją. Stažavausi Vrijė universitete Nyderlanduose (2002 m.) bei Fundamentinės metrologijos institute Danijoje (2003 m.).
1999–2000 m. dirbau Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos vyresniuoju specialistu. 2002–2007 m. (su pertraukomis) dirbau Fizikos instituto Molekulinių darinių fizikos laboratorijos inžinieriumi. 2003 m. – inžinieriumi Puslaidininkių fizikos institute, Elektrinių dydžių metrologijos laboratorijoje.
2007 m. ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Politikas          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę