Mindaugas Skaraitis

Laisvės partija
       Atgal
Mindaugas Skaraitis

Gimiau 1978 m. sausio 1 d. Kėdainiuose.

Tuometinės Kėdainių Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos absolventas. Klaipėdos kolegijoje įgijau anglų kalbos mokytojo specialybę. Vėliau Šiaulių universitete įgijau anglų filologijos bakalauro laipsnį. Baigiau Europos studijas Briuselio laisvajame universitete ir įgijau magistro laipsnį.

Savanoriškų organizacijų ir Lietuvos skautijos narys.

Po anglų kalbos studijų 8 metus dirbau anglų kalbos mokytoju Šiaulių, Kuršėnų ir Klaipėdos vidurinėse mokyklose.

Per visą darbo mokykloje laikotarpį daug dėmesio skyriau ir neformaliajam ugdymui, užklasinei veiklai, organizuodavau keliones, stovyklas, kartu su auklėtiniais dalyvavau technologijų ir anglų kalbos respublikiniuose konkursuose, teatro pasirodymuose, ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Laisvės partija pasisako, kad naujų mokesčių neįvedinės. Ko reikia, tai didesnės kontrolės su algomis vokeliuose ir dvigubomis buhalterijomis. Reikia atsiversti valstybės auditorių išvadas ir padaryti namų darbus. Taip valstybinės įmonės taps efektyvesnės ir duos daugiau grąžos.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Aišku turi būti ir valstybiniai užsakymai, pvz., karo pramonei ar tam tikrų specialistų aukštosiose mokyklose paruošimas.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Pagal naują įstatymą turi būti sustiprintos darbuotojų profsąjungos, kad darbuotojai turėtų didesnes derybines galias ir patys susitartų su darbdaviu dėl minimalaus atlygio, išeitinių, atostogų ir pan. darbo kodeksas yra tik atsparos taškas.