Marijus Lopaitis

Laisvės partija
       Atgal
Marijus Lopaitis

Gimiau ir augau Kaune. 1993 metais Kauno medicinos institute įgijau gydytojo diplomą, 1996 - gydytojo psichiatro kvalifikaciją. 1996-2001 metais dirbau gydytoju psichiatru Žiegždrių psichiatrijos ligoninėje, nuo 2001 iki 2003 metų - klinikinių tyrimų vadybininku „Icon Clinical Research“ Latvijos padalinyje, nuo 2003 metų didėjančios atsakomybės pareigose vaistų gamybos kompanijoje „Novartis Pharma AG“: 2003-2005 medicinos patarėju, 2005-2014 medicinos direktoriumi Baltijos šalims, 2014-2017 metais - medicininės veiklos vadovu Centrinei ir Rytų Europai bei Rusijai. 2017 metais palikau farmacijos verslą, grįžau gyventi į protėvių vienkiemį Akmenės rajone. 2017-2018 metais dirbau Ventos ambulatorijos direktoriumi, nuo 2018 pabaigos, atnaujinęs gydytojo ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus