Karolis Žemaitis

Laisvės partija
       Atgal
Karolis Žemaitis

Esu Nepriklausomybės kartos vaikas, užaugęs jau laisvoje Lietuvoje, Kaune. Didžiąją dalį savo profesinio gyvenimo paskyriau darbui dėl Lietuvos ekonominės gerovės ir proveržio. Dirbau agentūroje „Investuok Lietuvoje“, Kauno technologijos universitete, vėliau vadovavau agentūros „Go Vilnius“ verslo skyriui. Baigiau ekonomikos ir politikos bakalauro bei vadybos magistro studijas ISM universitete.

Profesinę karjerą pradėjau Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje atstovaujant Lietuvos jaunimo organizacijas europinėse NVO platformose bei Europos Sąjungos institucijose. Vėliau dirbau projekte „Misija Sibiras“ užtikrinant šios vienos svarbiausių pilietiškumo iniciatyvų augimą ir plėtrą.

Nuo 14-os metų esu aktyvus Lietuvos skautijos narys. Mėgstu ak ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Turi būti užtikrintas darbo rinkos lankstumas, kuris leistų kurti konkurencingą investicinę aplinką.