Jurgita Šiugždinienė

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Jurgita Šiugždinienė

Jurgita Šiugždinienė Kauno technologijos universitete (toliau KTU) 1994 metais baigė Verslo administravimo bakalauro studijas, 1996 metais Viešojo administravimo magistrantūrą ir 2008 metais apgynė Socialinių mokslų daktaro disertaciją.

Jurgita Šiugždinienė savo darbinę veiklą pradėjo komerciniame banke „Vakarų bankas“, karjerą tęsė KTU Savivaldos mokymo centre, kuriame vykdė programų direktorės, o vėliau direktorės pareigas. Nuo 2003 iki 2007 metų kandidatė dirbo patarėja Vietos savivaldos ir decentralizacijos klausimais Jungtinių Tautų Vystymo programos Regioniniame Centre Europai ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugai. Grįžus į Lietuvą iki 2009 metų vadovavo KTU Viešojo administravimo katedrai. Nuo 2009 metų iki 2012 metų dirbo Lietuvos Res ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Valstybė turi kompleksiškai spręsti mokesčių klausimą. Panaikinti egzistuojančias lengvatas ir skirtingus mokesčius už tą patį darbą. Reikia įvertinti tai, kad mūsų perskirstymas per BVP yra vienas mažiausių ES, todėl norint sustiprinti ir praplėsti viešųjų paslaugų teikimą reikia galvoti apie mokesčių sistemą ir papildomas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybė privalo kištis ten, kur rinka nepajėgi sureguliuoti.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Darbuotojai turi būti atleidžiami teisingai. Privaloma užtikrinti socialinę apsaugą.