Jūratė Mažeikytė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Jūratė Mažeikytė

Gimė 1986 m. sausio 24 d. Klaipėdos rajone.
Baigė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją. Mokslo metais aktyviai dalyvavo užklasinėje veikloje: rajono mokslo olimpiadose, meno renginiuose. Gargždų muzikos mokykloje lankė aktorinio meno būrelį.
Mokyklą baigė su pagyrimu. Vilniaus universitete įgijo molekulinės biologijos bakalauro, vėliau – ekologijos magistro laipsnius. Aktyviai dalyvavo studentų veikloje – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės veikloje, buvo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Studentų gamtininkų mokslinės draugijos narė.
Studijų metais pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Ekologijos instituto (dabar – Gamtos tyrimų centras) Jūros ekologijos laboratorijoje. Vėliau, siekdama įgyti vadybos ir darbo komandoje įgūdžių ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus