Inga Laurušonė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Inga Laurušonė

Gimė 1973 m. birželio 12 d. Švenčionyse, Lietuvoje.

1996 m. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (buvęs Vilniaus pedagoginis universitetas) įgijo humanitarinių mokslų (vokiečių kalbos) kvalifikaciją.

1998 m. tame pačiame universitete apsigynė humanitarinių mokslų (vokiečių kalbotyros krypties) magistro kvalifikacinį laipsnį.

2000 m. Vilniaus pedagoginiame universitete pradėjo doktorantūros studijas, kurias tęsė Manheimo universitete, Vokietijoje. 2004 m. įgijo filosofijos mokslų (verslo komunikacijos krypties) daktaro laipsnį. Disertacijos tema – „Interkulturelle Interferenzen im Bereich Wirtschaftskommunikation“ („Tarpkultūrinė įtaka verslo komunikacijai“, paskelbta I. Šukevičiūtės pavarde).

Nuo 1997 metų iki 2004 met ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Tėvai, auginantys vaikus, turėtų būti labiau apsaugoti nuo atleidimo, t.y. jiem duodamas pvz. didesnis, apie atleidimą įspėjamasis terminas.