Ignas Vėgėlė

- Nepriklauso jokiai partijai
       Atgal
Ignas Vėgėlė

Išsilavinimas
• 2020-2023 MBA studijos SSE Riga (Stokholmo ekonomikos aukštojoje mokykloje Rygoje)
• 2007 Habilitacijos procedūra, Mykolo Romerio universitetas (MRU)
• 2006 Docento pedagoginis vardas
• 2002 Daktaro laipsnis, buv. Lietuvos teisės akademija (dabar – MRU)
• 2001 – 2002 Studijos Oksfordo universitete (Didžioji Britanija)
• 1999 Europos Sąjungos dėstytojo diplomas (Carl Duisberg Gesellschaft, Vokietija)
• 1993 – 1998 Teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis universitetinis teisinis išsilavinimas), Vilniaus universitetas
• 1993 Vidurinio išsilavinimo diplomas, Vilniaus S. Nėries vidurinė mokykla (sidabro medalis)
• 1988 Vilniaus 6-oji vaikų muzikos mokykla

Patirtis
• Nuo 2020 Finansų komiteto Europos Advokatū ...

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turi kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybė privalo kurti prielaidas/sąlygas nacionaliniam verslui konkuruoti užsienyje.
2. Valstybė turi nustatyti elektros ir dujų kainas Valstybės kontroliuojamų subjektų užimamose monopolinėse/oligopolinėse rinkose, valstybė tiesiogiai ar netiesiogiai nustato ir kontroliuoja kainas.
3. Lietuvoje turi būti įsteigtas Valstybinis komercinis bankas Valstybė turi užtikrinti konkurenciją finansų sektoriuje. Jei to nėra galimybės padaryti, būtina intervencija, kuri sudarytų sąlygas vartotojams ir verslui skolintis pigiau.