Gema Umbrasienė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Gema Umbrasienė

Gimė 1958 m. Šiauliuose.

Mokėsi Šiaulių pradinėje mokykloje, baigė Šiaulių 10-ąją vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete įgijo ekonomisto specialybę.

1987–1989 m. ėjo Panevėžio miesto Vykdomojo komiteto Ekonominio ir socialinio vystymo skyriaus vadovo pareigas.

1990 m. išrinkta Panevėžio miesto mere.

2004 m. ir 2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo paskirta ir iki 2008 m. gruodžio mėn. ėjo Panevėžio apskrities viršininko pareigas, buvo išrinkta Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininke. Ekonominį darbą dirbo įvairiose Panevėžio verslo įmonėse.

Nuo 2002 m. iki dabar (jau keturias kadencijas) yra Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė. Dirbo Kultūros ir meno bei Kontrolės komitetuose, Privatizavimo komisijoje, Tri ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Prie šio klausimo reikėtų pereiti, tik užtikrinus efektyvų jau surenkamų mokesčių naudojimą. Pilna akivaizdžių biudžeto švaistymo ir neracionalaus jo naudojimo apraiškų, į kurias daugybė metų nereaguojama. Taip pat turėtume apsispręsti, kokias pajamas laikome viduriniosios klasės „lubomis“ ir tik didesnėms taikyti progresinius mokesčius. Mokesčių sistema turi būti peržiūrėta iš esmės ir kompleksiškai.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybė privalo dalyvauti pajamų nelygybės, gamtos apsaugos, sveikatos, švietimo, mokslo, kitų viešųjų prekių rinkų reguliavime.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Darbuotojo teisės tiesiogiai susijusios su žmogaus teisėmis. Paneigiant vienas, paneigiamos ir kitos. Tai galėtų būti svarstytina, tik visuose regionuose sukūrus patikimai ir teisingai veikiančią atleistųjų perkvalifikavimo ir įdarbinimo sistemą.