Donalda Meiželytė

Laisvės partija
       Atgal
Donalda Meiželytė

Gimė 1975 m. rugpjūčio 7 d. Šilutėje.

Baigė Tauragės 2-ąją vid. mokyklą ( dabar „Šaltinio“ progimnazija) su pagyrimu.

Studijavo Vilniaus universitete Komunikacijos fakultete žurnalistiką.

Baigusi studijas dirbo žurnalistinį bei kūrybinį darbą televizijoje, radijuje, rašė straipsnius spaudoje.

2008 - 2012 m. LR Seimo narė, dirbo Audito komitete.

2019 m. išrinkta į Vilniaus miesto tarybą su visuomeniniu R. Šimašiaus komitetu „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“

Pagrindinė veikla - renginių vedimas ir koncertavimas, labdaringi projektai.

Dukra Juta studijuoja fotografiją.

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus