Darius Šimčikas

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Darius Šimčikas

Gimė 1981 metais Vilniuje.

1999 metais įgijo staliaus, apdailos specialisto specialybę Vilniaus statybininkų rengimo centre.

2010 metais Alantos technologijos ir verslo mokykloje įgija žemės ūkio specialisto kvalifikaciją.

2016 metais Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje įgijo transporto vadybininko kvalifikaciją.

Nuo 2001 metų iki 2015 metų buvo UAB „MOBIDERA“ savininku.

Nuo 2003 metų ėjo komercijos vadovo pareigas UAB „VIGVILA“.

Nuo 2015 metų iki 2018 metų ėjo vadovo – transporto vadybininko pareigas FDS Transporte GmbH.

Su kolegomis įsteigė „Jėgos projektai“ organizaciją, su kuria organizuoja kultūrizmo varžybas, padeda sportininkams ruoštis varžyboms.

Laisvalaikiu mėgsta žaisti krepšinį, futbolą, stalo tenis ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus