Darius Kuolys

Lietuvos sąrašas
       Atgal
Darius Kuolys

Darius Kuolys gimė 1962 m. birželio 17 d. Vilniuje.

Mokėsi Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete.

Po studijų liko dirbti Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedroje – laborantu, asistentu, dėstytoju, tęsė mokslus tuometinėje aspirantūroje. Kartu su buvusiais kurso draugais Virginijumi Gasiliūnu, Liudviku Jakimavičiumi, Vytautu V. Landsbergiu, Gediminu Mikelaičiu ir Valdu Papieviu 1988 m. pradėjo leisti „Sietyną“ - laisvą kultūros žurnalą.

1990-1992 m. dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministru, 1993-1998 m. - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoju, kartu dėstė Vilniaus universitete. Būdamas Atviros Lietuvos fondo valdybos nariu vadov ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Lietuva turėtų laikytis senos europinės nuostatos: didesnes pajamas gaunantys turėtų kiek daugiau prisidėti prie bendros gerovės.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Rūpindamasi bendra gerove, valstybė turėtų veiksmingai ginti laisvą rinką nuo monopolizavimo ir nesąžiningos konkurencijos, o užtikrindama nacionalinį saugumą turi turėti teisę į savarankišką ekonominę politiką.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Dėl tokio sprendimo valstybėje galėtų būti socialinių partnerių sutarta, jei būtų veiksminga socialinė ir edukacinė bedarbystę patiriančių apsauga.