Daiva Kraukšlienė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Daiva Kraukšlienė

Gimė 1965 metais Marijampolėje.

Nuo 1985 metų iki 2011 metų dirbo medicinos sese Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, Psichikos sveikatos skyriuje.

Nuo 2011 metų iki 2018 metų dirbo medicinos sese AktivPlus ambulatorinės priežiūros skyriuje (Vokietija).

Moka vokiečių, rusų kalbas.

Ištekėjusi, Vyras Audrius, augina tris vaikus.

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus