Dainius Žalimas

Laisvės partija
       Atgal
Dainius Žalimas

Dainius Žalimas - konstitucinės ir tarptautinės teisės profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas. Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) narys. 2011-2021 - LR Konstitucinio Teismo teisėjas, 2014-2021 - LR Konstitucinio Teismo pirmininkas. 1998-2011 - LR krašto apsaugos ministro patarėjas teisininkas. 2005-2011 - Nuolatinio arbitražo teismo narys. Daugiau nei 20 mokslo knygų autorius ir bendraautorius, daugiau kaip 150 mokslo straipsnių ir daugiau kaip 80 publicistinių straipsnių konstitucinės ir tarptautinės teisės temomis autorius.
Apdovanotas Moldovos Respublikos garbės ordinu už svarų indėlį plėtojant ir stiprinant tarpinstitucinį Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimą konstitucinio teisingumo srityje (2016 ...

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turi kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Pagal Konstituciją Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Tačiau valstybė turi reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, saugotų sąžiningos konkurencijos laisvę, vartotojų teises. Vadinasi, valstybė turi užtikrinti sąžiningas, aiškias ir nuspėjamas veikimo taisykles visiems ekonomikos dalyviams ir įsikišti ten, kur rinka neteikia paslaugų, neužtikrina jų kokybės.
2. Valstybė turi nustatyti elektros ir dujų kainas Vėlgi pagal Konstituciją Lietuva pirmiausia yra rinkos ekonomika, kurioje valstybės kišimasis yra būtinas tik tautos gerovės interesais. Įgyvendinus su energetika susijusius nacionalinio saugumo užtikrinimo tikslus, tokio kišimosi poreikis mažės. Lietuva yra elektros ir dujų importuotoja, priklausoma nuo šių išteklių kainos tarptautinėse ir regioninėse rinkose. Lietuvos pagrindiniai siekiai energetikoje: a) kuo greitesnė sinchronizacija su Vakarų tinklais, kad galėtume įsigyti reikiamą elektros energiją konkurencingomis kainomis, kol jos nepasigaminame patys; b) kuo spartesnis savų atsinaujinančios energetikos projektų plėtojimas. Esant šiems faktoriams, Lietuvoje turėsime pakankamai pigios elektros energijos be būtinybės valstybei nustatyti kainą.
3. Lietuvoje turi būti įsteigtas Valstybinis komercinis bankas Kaip minėta, pagal Konstituciją Lietuva yra rinkos ekonomika, grindžiama privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybės dalyvavimas bankų versle nebūtų pagrįstas tautos gerovės požiūriu, nes siekis sukurti konkurencingą banką reikštų naujus, milijardinius, valstybės įsipareigojimus, gyventojams – tikėtiną mokesčių didinimą. Nepaisant to, prieiga prie kapitalo rinkų verslui išlieka aktuali problema ir turi būti gerinama tobulinant valstybės finansinės paramos instrumentus, siekiant į Lietuvą pritraukti daugiau užsienio žaidėjų finansų sektoriuje.