Ausma Sakalauskaitė

Laisvės partija
       Atgal
Ausma Sakalauskaitė

Gimiau 1982 m. spalio 28 d., Mockų kaime, Kalvarijos sav.
Studijavau Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, fortepijono specialybę, studijavau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vargonų spec. (nebaigtas).

Savanoriškais, visuomeniniais pagrindais dirbu nevyriausybinėje organizacijoje Kalvarijoje (Asociacija „Skambėjimas“), subūriau ir vadovauju skirtingų kartų chorui „Sonantem“, 8 metus savanoriavau emocinės paramos tarnyboje „Jaunimo linija“, dalyvauju jaunimo politikoje. Domiuosi ir mokausi Valdorfo pedagogikos tęstinėse studijose, dirbu bendruomeninėje, Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje. Organizuoju įvairią kultūrinę, edukacinę ir prevencinę veiklą Kalvarijos savivaldybėje.

Myliu skaityti knygas ir bendrauti su žmonėmis, kuriems ne svet ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus