Audrius Kasinskas

Laisvės partija
       Atgal
Audrius Kasinskas

Gimęs 1976 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje.

Vilniaus Žemynos vidurinės mokyklos absolventas.

Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijavo tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę ir įgijo vienpakopių teisės studijų (magistro) diplomą.

1998-2001 m. dirbo Europos Komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisės derinimo priežiūros skyriuje.

2001-2004 m. - Seimo kanceliarijos Teisės departamento Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės grupėje.

2004-2006 m. buvo Seimo Pirmininko patarėjas Europos Sąjungos ir europinės integracijos klausimais.

2006-2013 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijos Teisėkūros skyriuje.

2013-2015 m. buvo Seimo kanceliarijos Komisijų biuro vedėjas.

2015-2018 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų ištekl ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus