Arūnas Kontrimas

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Arūnas Kontrimas

Gimė 1964 metais Šiauliuose.

1988 metais Lietuvos Žemės Ūkio akademijoje įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.

Nuo 1989 metų iki 1996 metų ėjo sporto komplekso viršininko pareigas „Naujoji Rūta“ bendrovėje.

Nuo 1996 metų iki 2000 metų ėjo vadybininko pareigas UAB „Ryterna“.

Nuo 2000 metų iki 2010 metų ėjo direktoriaus pareigas įmonėje „Šiaulių Ryterna“ .

Nuo 2014 metų iki 2018 metų ėjo vadybininko pareigas AB „Lietuvos paštas“.

Laisvalaikiu mėgsta užsiimti sodininkyste, sportu.

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus