Artūras Žukauskas

Laisvės partija
       Atgal
Artūras Žukauskas

Gimė 1956 m. lapkričio 22 d. Vilniuje.

Vilniaus Salomėjos Nėries mokyklos absolventas.

Vilniaus universitete (VU) įgijo fiziko ir fizikos mokytojo kvalifikaciją, fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) ir habilituoto fizinių mokslų daktaro mokslo laipsnius. Turi profesoriaus pedagoginį vardą.

1979–1982 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1983–1992 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis VU Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedroje.

1992–2015 m. – VU Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, 2002–2012 m. – direktorius, 2013–2015 m. – Puslaidininkinės optoelektronikos skyriaus vedėjas.

1993–2015 m. – VU Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros profesorius.

2000 ir 2001 m. d ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus