Antanas Smetona

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Antanas Smetona

Lietuvių kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras.

Gimė 1960 metais, Sueticha (Taišeto rajonas, Irkutsko sritis, Rusija).

1967 metais grįžo į Lietuvą su tėvais, buvusiais Gulago kaliniais.

1986 metais baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą).

1986–89 metais dirbo mokytoju Kaune.

1989–93 metais dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 Vilniaus pedagoginis institutas)

Nuo 1993 metų dėsto Vilniaus universitete

Nuo 2000 lingvistinės ekspertizės Lietuvos Respublikos teismams

2003–04 televizijos laidos Krašto garbė vedėjas.

2005–06 Lietuvių kalbos katedros vedėjas

2006–2017 Filolologijos fakulteto dekanas; docentas (2005).

Nuo 2010 ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos lingvistikos eksper ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus