Andrius Stasiukynas

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
       Atgal
Andrius Stasiukynas

Gimė 1981 m. sausio 1 d. Kaune.
1999 m. baigė Vilniaus „Ąžuolo“ vidurinę (buvo 23-ioji) mokyklą.
2003 m. Vilniaus universitete įgijo socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2006 m. Mykolo Romerio universitete – teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
2010 m. apsigynė Vadybos ir administravimo krypties daktaro disertaciją, jam suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.
Nuo 2006 m. dirbo Mykolo Romerio universitete: Viešojo administravimo katedros asistentu, lektoriumi, docentu (nuo 2012 m.).
Šiuo metu – Viešojo administravimo instituto direktorius, Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas.
Studijuodamas universitete dirbo: su vaikais ir jaunimu – Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vaikų dienos centre; su neįgaliaisiais – VšĮ sutriku ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Politikas          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę