Andrius Kupčinskas

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Andrius Kupčinskas

Lietuvos ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas, Seimo narys, buvęs Kauno miesto meras. Baigė Kauno s. Daukanto vidurinę mokyklą, 1998 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) baigė istorijos ir politologijos mokslus, bakalauras, 2000 m. VDU politikos mokslų ir diplomatijos institute baigė informacijos ir komunikacijos mokslus, magistras.

1997–2000 m. Kauno miesto savivaldybės informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus vyr. Konsultantas. 1998–1999 m. Kauno apskrities dienraščio „Kauno žinios” reporteris. 2000–2003 m. Bendros Lietuvos-Prancūzijos UAB „Baltic Pack” vadybininkas. 2003–2005 m. Kauno miesto savivaldybės mero patarėjas jaunimo, sporto ir bendruomenių klausimais.

2000–2018 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. 2003–20 ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Lietuvos mokesčių sistema neužtikrina tvaraus įsipareigojimų išlaidų srityje finansavimo. Išlaidos kai kurioms sritims (visų pirma, socialinei apsaugai) ženkliai atsilieka nuo ES vidurkio. Tačiau yra įvairių būdų, kaip didinti tvarias biudžeto pajamas: turto, ekologiniai mokesčiai, taipogi ir kitoks gyventojų apmokestinimas. Pajamų mokesčio srityje pirmiausia reikėtų vienodinti skirtingų pajamų rūšių apmokestinimą, naikinti lengvatas ir mokestinį arbitražą, kuris suteikia daugiau naudos pirmiausia gaunantiesiems didesnes pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybė turi kištis į ekonomiką tiek, kiek jos kišimasis pataiso rinkos netobulumus.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Lengvesnės atleidimo sąlygos turi būti derinamos su gerai veikiančia socialinio saugumo (nedarbo draudimo, perkvalifikavimo) tinklų sistema. Savitikslis atleidimo palengvinimas nėra priimtina