Alvyda Sitkevičienė

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Alvyda Sitkevičienė

Gimė 1956 metų Kaune.

1979 metais Kauno technologijų universitete įgijo inžinierės-matematikės kvalifikaciją.

2007 metais Šiaulių universitete įgijo miškininko-kraštovaizdžio dizainerio specialybę.

Nuo 1979 metų iki 1994 metų užėmė programavimo biuro viršininkės pareigas „Šiaulių televizorius“ gamykloje, skaičiavimo centre.

Nuo 1994 metų iki 2018 metų ėjo vyriausiosios inspektorės pareigas Muitinės informacinių sistemų centre.

1991-1994 metais buvo Šiaulių gausių šeimų bendrijos pirmininke, vėliau revizijos komisijos pirmininke (2000 – 2005 metais)

Moka anglų bei rusų kalbas.

Pomėgiai: kraštovaizdžio dizainas, šokiai, kelionės, knygų skaitymas.

Ištekėjusi, vyras Mečislovas, turi tris sūnūs Šarūnas, P ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus