Algirdas Gricius

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Algirdas Gricius

Gimė 1954 m. gegužės 10 d. Paraseiniuose, Raseinių rajone.
1977 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją, 2005 m. Šiaulių universitete įgijo viešojo administravimo kvalifikaciją.
1977–1982 m. dirbo Tirkšlių vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju.
1994–1999 m. buvo emigravęs, dirbo Vokietijoje.
1999–2003 m. – Raseinių „Šaltinio“ vidurinės mokyklos istorijos, politologijos, ekonomikos mokytojas.
2003–2010 m. – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. 2007 m. Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario mandato atsisakė.
Nuo 2011 m. ėjo AB „Helanas, 2012–2013 m. individualios įmonės „Rodarta“ komercijos direktoriaus pareigas.
2013–2015 m. ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Pasisakome už progresinius mokesčius, tačiau ne vien didinant mokesčius gaunantiems didesnes pajamas, o mažinant mokesčius gaunantiems mažas pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įsikišimą pateisiname poreikiu pakloti tvirtus pagrindus efektyviam žiedinės ekonomikos, kuri yra esminis kovos su klimato kaita įrankis, veikimui. Mūsų vizija – sąžininga, aplinkai, žmonių sveikatai ir mažesnes pajamas gaunantiems piliečiams palankesnė mokesčių politika, mokesčių sistemos pertvarkymas pagal ekologinius kriterijus, kuriant finansines paskatas aplinkai draugiškesnei gamybai ir vartojimui, aplinkos taršos mažinimui.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus