Aistė Valadkienė

Laisvės partija
       Atgal
Aistė Valadkienė

Gimiau 1993 m. balandžio 9 d. Palangoje. Baigiau Palangos senąją gimnaziją. Klaipėdos universitete įgijau viešojo administravimo bakalaurą. Šiuo metu studijuoju Vilniaus universiteto Kauno padalinyje meno vadybos magistrą.

Nuo 2014 metų Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė.

2016-2017 m. buvau šios organizacijos tarybos nare.

2015 - 2017 m. buvau nekomercinio kino klubo „8 1/2“ Klaipėdoje koordinatorė.

2016 - 2017 m. dirbau Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos jaunimo darbo centre (dabar Užimtumo tarnyba) vyriausiąja specialiste.

Nuo 2017 m. dirbu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje jaunimo reikalų koordinatore, nuo 2020 m. Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vadove (jaunimo ...

Seimo rinkimai 2020

Politikas          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus