Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos socialdemokratų partija

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas          

Europos Sąjunga Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES ateityje turėtų judėti federacijos link
2. ES turi turėti bendrą užsienio politiką, net jei tai suvaržytų Lietuvos galias veikti savarankiškai
3. Bendrai imant narystė Europos sąjungoje Lietuvai yra neigiamas dalykas