Rasa Juknevičienė

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Rasa Juknevičienė

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarė, Pietų Korėjos Hankooko užsienio studijų universiteto politikos mokslų garbės daktarė, Lietuvos Respublikos Seimo narė. Gimusi 1958 01 26 Tiltagalių kaime, Panevėžio rajone. Vyras Zenonas, advokatas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. 1990–2015 m. pasiekimai Darbai: yra paskelbusi straipsnių periodinėje spaudoje, išleidusi straipsnių rinkinį „Politika mano gyvenimene buvo planuota“ (2008 m.). Apdovanojimai: 1998 m. apdovanota Norvegijos Karalystės Karališkuoju ordinu su Komandoro žvaigžde „Už nuopelnus“, 2000 m. Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio proga – medaliu už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinan ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Priklauso nuo to, apie kokius mokesčius kalbame. Diskutuotini mokesčiai galėtų būti: automobilio ar nekilnojamojo turto mokesčiai, tabako ar alkoholio akcizų mokesčiai.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Sumažėjusias paslaugas turėtu perimti ptivatus sektorius.