Paulius Saudargas

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Paulius Saudargas

Gimė 1979 m. kovo 13 d. Kaune. Signataro Algirdo Saudargo sūnus. 1997–2001 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. Studijų kryptis – eksperimentinė fizika. Įgijo fizikos bakalauro laipsnį ir fizikos mokytojo specialybę. 2003 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įgijo biofizikos magistro laipsnį. 2003–2007 m. – doktorantūros studijos Fizikos institute, Vilniuje. 1999–2000 m. – Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos vyresnysis specialistas. 2003 m. Puslaidininkių fizikos instituto Elektrinių dydžių metrologijos laboratorijoje dirbo inžinieriumi. 2002–2007 m. (su pertraukomis) dirbo inžinieriumi Fizikos instituto Molekulinių darinių fizikos laboratorijoje. 2007 m. dirbo mok ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Darbo jėga turėtų būti apmokestinama mažiau, o kapitalas – daugiau.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.