Mečys Laurinkus

Lietuvos žaliųjų partija
       Atgal
Mečys Laurinkus

Gimė 1951 05 22 Klaipėdoje. Iki 1954 m. gyveno Komijos ATSR, Intoje, vaikų namuose. Tuo metu motina kalėjo Intos lageryje. Senelių rūpesčiu anksčiau už motiną grįžo į Plungės r., Juodeikių k. Grįžus motinai su ja išvyko į Vėžaičius, Klaipėdos r. Nuo 1965 m. tęsė techninius ir humanitarinius mokslus Vilniuje. Tarnavo tarybinėje armijoje. 1978 VU baigė lietuvių k. ir literatūrą. Nuo 1983 – Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis bendradarbis. Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1990 – 1992 m. – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, 1990 – 1991 m. – Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento direktorius, 1993 m. – Lietuvos Respublikos užsieni ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.