Nijolė Dirsienė

Politinė partija "Sąjunga Taip"
       Atgal
Nijolė Dirsienė

Aš, Nijolė Dirsienė gimiau 1956 m. gegužės 6 d. Druskininkuose. 1979 m. baigiau Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, įgydama ekonomistės-inžinierės kvalifikaciją. 1997 m. įgijau socialinio darbo magistro laipsnį. Nuo 1993 metų dirbu Vilniaus miesto savivaldybėje socialinės rūpybos srityje, o 1996 metais paskirta direktorės pareigoms Vilniaus miesto Motinos ir vaiko pensione kuriame dirbu ligi šiol. 1998 – 2005 m. dirbau Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros lektore, 1998 – 2004 m. - Socialinių darbuotojų rengimo centro lektore.
Esu Socialonės apsaugos ir darbo ministro apdovanota „Gerumo žvaigžde“ už nuopelnus socialinės apsaugos ir darbo srityse. Už realius darbus ginant smurtą patiriančias moteris buvo skirta ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

Testas sudarytas atsižvelgiant į artėjančius rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą 2012 m.

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų turi būti sumažintas, net jei tai reikštų didesnius mokesčius labiau pasiturintiems Atotrūkis turi būti sumažintas, padedant šeimoms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, skatinant ekonomiką, kuriant darbo vietas, mokant adekvačiai šsilavinimui ir atliekamo darbo turiniui, algas, Sukuriant efektyviai veikiančią socialinės paramos sistemą, efektyviau išnaudojant ES lėšas atskirties mažinimui.
2. Valstybė turėtų mažiau reguliuoti darbuotojų ir darbdavių santykius. Užtikrinsime garantijas dirbantiesiems į saugias darbo sąlygas, minimali alga užtikrins minimalių poreikių tenkinimą be papildomo valstybės įsikišimo per socialinę apsaugą, sukursime šeimai palankią aplinką aktyviai dalyvauti darbo rinkoje.
3. Valstybė turi ginti mūsų šalies gamintojų produkciją nuo konkurencijos iš kitų šalių. Sudarysime sąlygas šalies gamintojų konkurencingumui šalies viduje ir užsienyje geriau išnaujant.