Vidas Urbonavičius

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Vidas Urbonavičius

Vidas Urbonavičius gimė 1979 spalio 1 d. Kuršėnuose Šiaulių rajone. Vaikystė prabėgo Šiauliuose šalia Talšos ežero, lankė lopšelį darželį „Ežerėlis“. Vėliau pradėjo lankyti 10-ąją vidurinę mokyklą, pastačius Dainų mikrorajoną persikėlė gyventi tenai, baigė „Romuvos“ vidurinę mokyklą (dabar - gimnazija). Besimokydamas mokykloje aktyviai dalyvavo jaunimo veikloje, buvo vienas iš Šiaulių jaunimo organizacija vienijančio „Apskritojo stalo“ steigėjų, mokyklos parlamento narys, Jaunimo organizacijos „Bite“ prezidentas. Mokykloje žaidė krepšinį ir regbį. Baigė mokyklą auksiniu ženkleliu už pasiekimus sporte. 1998 metais įstojo į Lietuvos teisės universiteto (dabar - Mykolo Riomerio universitetas) bakalauro studijas, kurias bai ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.