Valdas Aleknavičius

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
       Atgal
Valdas Aleknavičius

Gimiau 1968 m. liepos 21 d. Kapsuko mieste (dabar Marijampolė), Sibiro tremtinių šeimoje 1975 m. pradėjau mokytis Kapsuko 6-ojoje vidurinėje mokykloje. Besimokydamas mokykloje, sporto centre „Sūduva“ keletą metų lankiau rankinį, boksą. Tuometiniuose pionierių namuose lankiau foto, o mokykloje – dramos būrelį, buvau skaitovas. Po aštuonių klasių įstojau į Kapsuko tarybinį ūkį-technikumą, į augalų apsaugos agronomo specialybę. 1987-aisiai jį baigęs pagal paskyrimą išvykau dirbti į Alytaus rajono Ūdrijos kolūkį brigadininko padėjėju. Iš ten dvejiems metams buvau pašauktas į sovietų armiją. Grįžęs po tarnybos 1989 m. pradėjau dirbti Akmenynų kolūkyje brigadininku. Persikėliau gyventi į Kalvariją, čia 1990 m. sukūriau šeimą. Netrukus ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Nuolat „ be proto“ didindami minimalią algą galime pasiekti, kad vienintelis darbdavys liks - VALSYBĖ
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Turi optimizuoti veiklą.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų.