Saulius Lapėnas

Darbo partija
       Atgal
Saulius Lapėnas

Gimiau 1962 m. kovo 14 d. Mažeikių mieste ir buvau pakrikštytas šio miesto bažnyčioje. Nuo 1985 m. pastoviai gyvenu Jurbarko mieste, kuris tapo gimtuoju. Nuo 1984 metų vedęs. Su žmona Jolita 1986 m. susilaukėme sūnaus Manto ir 1988 m. dukters Lauros. Išsilavinimas: Vilniaus inžinerinis statybos institutas, architektas. Politinės pažiūros: nepartinis tradicinis nacionalinis liberalas, siekiantis: nepriklausomos laisvų piliečių Respublikos, kurioje valdžia tarnauja žmonėms, o ne žmonės valdžiai; tikros demokratijos ir įstatymo viršenybės visiems be išimčių; pilietinės visuomenės ir privačios iniciatyvos vystymo; smulkaus ir vidutinio verslo palaikymo, kaip būtinos sąlygos darbo vietų sukūrimui ir kiekvieno piliečio gerovės augimui; mokesčių na ...

Grafikas vaizduoja testo rezultatus pagal politinių skirčių ašis.
Susipažinkite su mūsų metodika.

2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų aprašymas

Politikas          

Rinka ir valstybė Taip Tikriausiai taip Tikriausiai ne Ne Neturiu nuomonės Politiko komentaras
1. Minimali alga Lietuvoje turi būti smarkiai didinama, net jei tai blogintų verslo sąlygas Lietuvoje. Verslo sąlygos blogesnės Lietuvoje nei išsivysčiusiose šalyse, dėl didelių per netiesioginių mokesčių ir dėl pernelyg mažų atlyginimų.
2. Valstybė turėtų didinti mokesčius, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas. Valstybė privalo išmokti susirinkti esamus (galiojančius) mokesčius. Šiandien nesusirenka apie 1/3 nuo visų mokesčių.
3. Viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius turėtų būti sumažintas, net jei dėl to mažėtų valstybės teikiamų paslaugų. Reikia mažinti biurokratų skaičių, o ne naudingų viešųjų paslaugų teikėjus (gydytojus, slaugytojus, socialinius darbuotojus, mokytojus ir t.t.)